Naše služby

VYKONÁVAME ČINNOSŤ:

  • Oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na základe oprávnenia na činnosti v zmysle §14, ods.1) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

  • Oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na základe oprávnenia na činnosti v zmysle §8a, ods.2) zákona č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky nájdete TU

Zavolajte nám:

+421 948 003 902

Linkedin:

CioSR

Napíšte nám