Certifikácia systému manažérstva kvality

Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. na základe akreditácie SNAS č. XXXX vykonáva certifikáciu systémov manažérstva kvality žiadateľa, posúdením zhody s požiadavkami ISO 9001 v určitom rozsahu činnosti a dohľad nad systémom manažérstva kvality žiadateľa.

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. vydá žiadateľovi po úspešnom absolvovaní auditu systému manažérstva kvality certifikát na príslušný systém manažérstva s platnosťou na 3 roky. Počas doby platnosti certifikátu Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. vykonáva dohľad nad plnením podmienok certifikácie a to uskutočňovaním periodických auditov minimálne raz za rok.

EA kódNACE kódNázov činnosti
29

 

45

46

47

95.2

 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

32

 

64

65

66

68

77

 

Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Prenájom a lízing

33

58.2

62

63.1

Nakladateľstvo v oblasti softvéru

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby, webový portál

35

 

69

70

73

74.2

74.3

78

80

81

82

 

Právne a účtovnícke činnosti

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia

Reklama a prieskum trhu

Fotografické činnosti

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

Sprostredkovanie práce

Bezpečnostné a pátracie služby

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

3785

Vzdelávanie


 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Politika nestrannosti

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. je nezávislou právnickou osobou, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za svoju činnosť a za svoje rozhodovania.

Vo svojich postupoch certifikačný orgán vychádza z nasledujúcich princípov podporujúcich dôveru:

  • Nestrannosť.
  • Zodpovednosť.
  • Otvorenosť.
  • Dôvernosť.
  • Reakcia na sťažnosti.
  • Prístup založený na zvažovaní rizík.
  • Všetci pracovníci certifikačného orgánu si musia uvedomovať dôležitosť nestrannosti.

Rozhodnutia certifikačného orgánu sa zásadne zakladajú na objektívnych dôkazoch zhody (alebo nezhody). Vedúci certifikačného orgánu dbajú na to, aby ich rozhodnutia neboli ovplyvnené inými záujmami alebo inými stranami.

Vedenie deklaruje svoj záujem na dodržaní princípu nestrannosti prostredníctvom Čestného vyhlásenia a politiky kvality.

ŽIADATEĽ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Titul, meno, priezviskoAdresa trvalého pobytuDruh činnostiRozsah činnostiDátum vydaniaPlatný doDátum pozastavenia/zrušenia