Posudzovanie zariadení a dokumentácie

Posudzovanie, či vyhradené technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s vyhradeným technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia vyhradených technických zariadení spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.