Kontakt

Sídlo spoločnosti:


Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.

Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza

IČO: 46 572 571
DIČ: 2023491206
IČ DPH: SK2023491206

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lipovský

mobil: +421 907 939 979

e-mail: vladimir.lipovsky@ciosr.sk

_______________________

Kontaktné miesta:

 
Prešov

Kúpeľná 3,  080 01 Prešov

Kontaktná osoba: Ing. Karol Habina

mobil: +421 907 929 032

e-mail: karol.habina@ciosr.sk

Nitra

Novozámocká 102, 949 05 Nitra

Kontaktná osoba: Ing. Dominik Mašin

mobil: +421 948 236 020

e-mail: dominik.masin@ciosr.sk

Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 25854/R

Sekretariát:

mobil: +421 948 003 902
e-mail: ciosr@ciosr.sk

_______________________
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK84 1111 0000 0015 7926 2003
SWIFT: UNCR SK BX

_______________________
Úradné hodiny:
Pondelok – piatok : 07:00 – 15:30

 

Zavolajte nám:

+421 948 003 902

Linkedin:

CioSR

Napíšte nám