Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.

Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza

IČO: 46 572 571
DIČ: 2023491206
IČ DPH: SK2023491206

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lipovský

mobil: +421 907 939 979

e-mail: vladimir.lipovsky@ciosr.sk

 

 

 
 
 

 

Kontaktné miesta:

 
Prešov

Kúpeľná 3,  080 01 Prešov

Kontaktná osoba: Ing. Karol Habina

mobil: +421 907 929 032

e-mail: karol.habina@ciosr.sk

Nitra

Novozámocká 102, 949 05 Nitra

Kontaktná osoba: Ing. Dominik Mašin

mobil: +421 948 236 020

e-mail: dominik.masin@ciosr.sk

Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 25854/R

 

  

Sekretariát:

Ing. Soňa Utekalová Kopálová

mobil: +421 948 942 090
e-mail: ciosr@ciosr.sk

_______________________
Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.,

IBAN: SK09 1100 0000 0029 4212 5869

SWIFT: TATRSKBX

_______________________
Úradné hodiny:
Pondelok – piatok : 07:00 – 15:30

 

 

Naši garanti: 

GARANT (TECHNICKÝ MANAŽÉR)

Miroslav Jakubes – tlakové a plynové zariadenia                                   

mobil: +421 948 788 468

email: miroslav.jakubes@ciosr.sk

_____________________

Marián Peťko – elektrické zariadenia   

mobil: +421 917 985 295

email: marian.petko@ciosr.sk

_____________________

Ing. Jozef Kofrit – zdvíhacie zariadenia      

mobil: +421 904 441 813

email: jozef.kofrit@ciosr.sk

_____________________

Ing. Peter Vékony – strojové zariadenia 

mobil: +421 908 720 181

email: peter.vekony@ciosr.sk

_____________________

Ing. Albert Mello – stavba  

mobil: +421 915 746 329

email: albert.mello@ciosr.sk

Zavolajte nám:

+421 948 003 902

LinkedIn:

CioSR

Napíšte nám