Certifikačný a inšpekčný orgán SR

Oprávnená právnická osoba

Certifikačný a inšpekčný orgán SR

Certifikácia organizácie

Inšpekčný orgán typu A

Inšpekčná činnosť

Inšpekčná činnosť

Certifikácia fyzickej osoby

Inšpekčná činnosť

Posudzovanie zariadení a dokumentácie

Naše služby

Certifikácia organizácie

Certifikácia organizácie

Inšpekčná činnosť

Inšpekčná činnosť

Certifikácia fyzickej osoby

Certifikácia fyzickej osoby

Posudzovanie zariadení a dokumentácie

Posudzovanie zariadení a dokumentácie

10

rokov 
skúseností

Poslanie a vízia

Naše poslanie a vízia je byť najlepšou voľbou pre našich obchodných partnerov, ktorým prinášame služby na najvyššej úrovni. 

Certifikačný a inšpekčný orgán SR sa zaoberá prevažne inšpekčnou činnosťou, ktorú vykonáva na základe vydaného oprávnenia NIP, vzdelávacích aktivít a kontrolných služieb v oblasti BOZP, ktoré nie sú v rozpore s nestrannosťou a nezávislosťou spoločnosti v zmysle STN EN ISO/IEC 17020 čl. 4.

Disponuje kompletným materiálno-technickým a prístrojovým vybavením pre zabezpečenie odborných činností.

 

Naše služby

+421 948 003 902

ciosr@ciosr.sk

Národní regulátori a partneri spoločnosti

Naše oprávnenia a osvedčenia

Vedenie spoločnosti

Ing. Karol Habina

Konateľ, Výkonný riaditeľ

Ing. Ján Donič, MBA

Konateľ

Ing. Vladimír Lipovský

Konateľ, Vedúci Inšpekčného Orgánu

Ing. Albert Mello

Vedúci Certifikačného Orgánu

Marián Peťko

Technický Manažér Pre Elektrické Zariadenia

Ing. Peter Vekóny

Manažér kvality

Zavolajte nám:

+421 948 003 902

Linkedin:

CioSR

Napíšte nám