Naše služby

Úradné a iné skúšky VTZ

Vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky  (§12, vyhl. č.508/2009 Z.z )  a inej skúšky  podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach  (§4, vyhl. č.508/2009 Z.z ) vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov.

Ďalšie služby: 

 

úradné a iné skúšky VTZ

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky nájdete TU.