Naše služby

Oprávnenia pre právnické osoby

„Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia  (§4, vyhl. č.508/2009 Z.z.)  podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti, v zmysle §15 zákona č.124/2006 Z.z. 

 
Ďalšie služby: 

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky nájdete TU.

oprávnenia pre právnicke osoby