Názov právnickej osoby, resp. meno a priezvisko ak ide o fyzickú osobuSídlo právnickej osoby, resp. adresa trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobuDruh činnostiRozsah činnostiDátum vydania oprávnenia
Mobilia interier s. r. o.
Mládežnícka 738/108
019 01 Ilava
Revízie VTZ-E
E1/A,B
30.4.2024
Mobilia interier s. r. o.
Mládežnícka 738/108
019 01 Ilava

Opravy VTZ-E
E1/A,B
30.4.2024
MT Smart s. r. o.
Na záhumní 1183/55B
900 51 Zohor
Revízie VTZ-E
E2/A
22.4.2024
MT Smart s. r. o.
Na záhumní 1183/55B
900 51 Zohor

Opravy VTZ-E
E2/A
22.4.2024
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
920 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Opravy VTZ-E
Aa,b,c1,c2,c3,c4,d1,d2,f,h,j1.j2,j1,j2,k;Ba1,a2,b,c1,c2,d1,d2,d3,d4,f,h;
15.4.2024
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
920 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Revízie VTZ-EAa,b,c1,c2,c3,c4,d1,d2,e,f,g,h,i1.i2,j1,j2,k;Ba1,a2,b,c1,c2,d1,d2,d3,d4,e,f,g,h,i;
15.4.2024
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
920 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Opravy VTZ-E
Aa1,a2,a3,a4,b2,e;Ba;
15.4.2024
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
920 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Revízie VTZ-EAa1,a2,a3,a4,b1,b2,c,d,e; Ba,b1,b2,c,d,e1,e2,f1,f2,f3,f4;
15.4.2024
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
920 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Opravy VTZ-E
Aa,b,c,d,e,f,g,h,i;
15.4.2024
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
920 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Revízie VTZ-EAb,d,e,f,g,h; Bb,d,e,f,g,h;
15.4.2024
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
920 15 Bratislava - mestská časť Ružinov
Opravy VTZ-E
E1/A,B
15.4.2024
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
920 15 Bratislava - mestská časť Ružinov

Revízie VTZ-EE1/A,B
15.4.2024
Elektromont Brno, akciová společnost, organizačná zložka
Kalinčiakova 3370/12
917 01 Trnava
Opravy VTZ-E
E1/A,B
15.4.2024
Elektromont Brno, akciová společnost, organizačná zložka
Kalinčiakova 3370/12
917 01 Trnava

Revízie VTZ-E
E2/A,B
15.4.2024
V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
Oprava VTZ-P
Af,g,h Bf,g,h
11.3.2024
V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
Revízie VTZ-P
Af,g,h Bf,g,h
11.3.2024
V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra


Revízie VTZ-T
Aa,b Ba,b,e,f
11.3.2024
V.I.Trade s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
Oprava VTZ-T
Aa,b Ba,b,e,f
11.3.2024
Solart one s.r.o.
Rádayho 8
984 01 Lučenec
Revízie VTZ-E
E2/A
28.2.2024
Solart one s.r.o.
Rádayho 8
984 01 Lučenec
Opravy VTZ-E
E2/A
28.2.2024
INECS s. r. o.Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Opravy VTZ-E
E2/A
6.2.2024
Kylie s.r.o.
Obuvnícka 423/28
958 01 Partizánske

Revízie VTZ-E
E1/A
25.1.2024
Kylie s.r.o.
Obuvnícka 423/28
958 01 Partizánske
Opravy VTZ-E
E1/A
25.1.2024
MZP company s. r. o.
Žiarska 904/14
972 51 Handlová
Opravy VTZ-E
E2/A
19.12.2023
MZP company s. r. o.
Žiarska 904/14
972 51 Handlová

Revízie VTZ-E
E2/A
19.12.2023
ALPDOM s. r. o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
Opravy VTZ-E
E1/A,B
19.12.2023
ALPDOM s. r. o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
Revízie VTZ-E
E1/A,B
19.12.2023
Elrep s.r.o.
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
J. Sirku 481/1
Revízie VTZ-E
E1/A,B
30.11.2023
Elrep s.r.o.
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
J. Sirku 481/1

Opravy VTZ-E
E1/A,B
30.11.2023
MOOELZAR s.r.o.
965 01 Žiar nad Hronom
Hviezdoslavova 274/5


Revízie VTZ-E
E1/A,B
29.11.2023
MOOELZAR s.r.o.
965 01 Žiar nad Hronom
Hviezdoslavova 274/5


Opravy VTZ-E
E1/A,B
29.11.2023
DOMART servis, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
Revízie VTZ-E
E2/A
13.11.2023
DOMART servis, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín


Opravy VTZ-E
E2/A
13.11.2023
ELEKTROWERK, s.r.o.
020 61 Lednické Rovne Rovňanská 392
Opravy VTZ-E
E2/A
31.10.2023
ELEKTROWERK, s.r.o.
020 61 Lednické Rovne Rovňanská 392
Revízie VTZ-E

E2/A
31.10.2023
TOPO Group s.r.o.922 42 Madunice, SNP 265/17
Revízie VTZ-EE2/A13.10.2023
Jozef impianti, s.r.o.Horná Štubňa 563, 038 46 Horná ŠtubňaOpravy VTZ-PBf,g,h,18.9.2023
Jozef impianti, s.r.o.Horná Štubňa 563, 038 46 Horná ŠtubňaRevízie VTZ-PBf,g,h,18.9.2023
Elektro A.M s.r.o.Veľká nad Ipľom 96, 985 32 Veľká nad IpľomOpravy VTZ-EE1/A,B15.5.2023
Elektro A.M s.r.o.Veľká nad Ipľom 96, 985 32 Veľká nad IpľomRevízie VTZ-EE1/A,B15.5.2023
MA-Elektro593, 951 96 Jedľové KostoľanyOprava VTZ-EE2/A18.4.2023
MA-Elektro593, 951 96 Jedľové KostoľanyRevízie VTZ-EE2/A18.4.2023
LKM elektroČierne 142, 023 13 ČierneOprava VTZ-EE2/A18.4.2023
LKM elektroČierne 142, 023 13 ČierneRevízie VTZ-EE2/A18.4.2023
INPEKS, s.r.o.Bitarová 256, 010 04 BitarováOpravy VTZ-EE2/A8.3.2023
LEDIT SK s.r.o.Považské Podhradie 257, 017 04 Považská Bystricarevízie VTZ-EE1/A,B27.2.2023
LEDIT SK s.r.o.Považské Podhradie 257, 017 04 Považská Bystricaopravy VTZ-EE1/A,B27.2.2023
JF PROMONT s.r.o.Petrovice 638, 013 53 PetroviceOpravy VTZ-ZBf30.1.2023
JF PROMONT s.r.o.Petrovice 638, 013 53 PetroviceRevízie VTZ-ZBf30.1.2023
ELEKTRIC Slovakia, s.r.o.Mojš 298, 010 01 MojšRevízie VTZ-ZAa, Ab, Ac1, Ad1; Ba1, Ba2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Be, Bf, Bi18.1.2023
ELEKTRIC Slovakia, s.r.o.Mojš 298, 010 01 MojšOpravy VTZ-ZAa, Ab, Ac1, Ad1, Ad2; Ba1, Ba2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Be, Bf, Bi18.1.2023
BUKO - S, s.r.o.Trenčianska 1320/89, 020 01 PúchovOpravy VTZ-EE2/A,B16.1.2023
BUKO - S, s.r.o.Trenčianska 1320/89, 020 01 PúchovRevízie VTZ-EE2/A,B16.1.2023
ADDON s. r. o.Sládkovičova 98/A, 974 01 Banská Bystricarevízie VTZ-EE1/A,B19.12.2022
ADDON s. r. o.Sládkovičova 98/A, 974 01 Banská Bystricaopravy VTZ-EE1/A,B19.12.2022
ALFEX,a.s.Zvolenská cesta 5, 974 01 Banská Bystricarevízie VTZ-EE1/A,B16.12.2022
ALFEX,a.s.Zvolenská cesta 5, 974 01 Banská Bystricaopravy VTZ-EE1/A,B16.12.2022
JAMEL FASHION s.r.o.Kliňanská cesta 1222, 029 01 Námestovoopravy VTZ-EE1/A,B15.12.2022
REKOSS, spol. s r.o.Mostná 13, 949 01 Nitrarevízie VTZ-PAa,b,c,d,e,f,g,h,i12.12.2022
REKOSS, spol. s r.o.Mostná 13, 949 01 Nitraopravy VTZ-PAa,b,c,d,e,f,g,h,i12.12.2022
REKOSS, spol. s r.o.Mostná 13, 949 01 Nitrarevízie VTZ-TAa3,a4,b1,e; Ba,b1,b2,c,d,e1,e2,f1,f2,f3,f412.12.2022
REKOSS, spol. s r.o.Mostná 13, 949 01 Nitraopravy VTZ-TAa1,a2,a3,a4,b2,e; Ba12.12.2022
REKOSS, spol. s r.o.Mostná 13, 949 01 Nitrarevízie VTZ-EE1/A,B12.12.2022
REKOSS, spol. s r.o.Mostná 13, 949 01 Nitraopravy VTZ-EE1/A,B12.12.2022
RICoS, a.s.Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilinarevízie VTZ-PAd,f,g,; Bd,f,g,h6.12.2022
RICoS, a.s.Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilinaopravy VTZ-PAf,g,h; Ba,b,c,d,e,f,g,h,i6.12.2022
RICoS, a.s.Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilinarevízie VTZ-TAa,b,e; Ba,b,e,f6.12.2022
RICoS, a.s.Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilinaopravy VTZ-TAb; Bb,c,e,f6.12.2022
AGRICOLO s.r.o.Dlhá 426/3, 971 01 Prievidzarevízie VTZ-EE2/A2.12.2022
AGRICOLO s.r.o.Dlhá 426/3, 971 01 Prievidzaopravy VTZ-EE2/A2.12.2022
3MON, s.r.o.Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislavaopravy VTZ-EE2/A2.12.2022
Metrostav DIZ s.r.o.Mlynské Nivy 68, 821 05 BratislavaRevízie VTZ-PAh; Bf,g,h11.11.2022
Metrostav DIZ s.r.o.Mlynské Nivy 68, 821 05 BratislavaRevízie VTZ-TAb1,b2; Ba,b1,b2,d,e211.11.2022
Metrostav DIZ s.r.o.Mlynské Nivy 68, 821 05 BratislavaRevízie VTZ-ZAa,b; Ba1,b,c2,d1,d2,f11.11.2022
Vemar elektrik s.r.o.Horné Zelenice 123, 920 52 SiladiceOpravy VTZ-EE2/A11.10.2022
Vemar elektrik s.r.o.Horné Zelenice 123, 920 52 SiladiceOpravy VTZ-EE2/A11.10.2022
INPEKS, s.r.o.Bitarová 256, Bitarováopravy VTZ-EE2/A31.8.2022
LESTOM, s.r.o.Novohradská 31, 984 01 LučenecRevízie VTZ-ZAa, b, Ba, b, c, d, f06.05.2022
LESTOM, s.r.o.Novohradská 31, 984 01 LučenecOpravy VTZ-ZAa, b, Ba, b, c, d, f06.05.2022
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť RužinovRevízie VTZ-ZAa, b, c1, c2, c3, d1, d2, e, f, g, h, i1, i2, j1, j2, k; Ba1, a2, b, c1, c2, d1, d2, d3, d4, e, f, g, h, i05.04.2022
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť RužinovOpravy VTZ-ZAa, b,c1, c2, c3, c4, d1, d2,f, h, j1, j2; Ba1, a2, b, c1, c2, d1, d2, d3, d4, f, h05.04.2022
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť RužinovRevízie VTZ-TAa1, a2, a3, a4, b1, b2, c, d, e; Ba, b1, b2, c, d, e1, e2, f1, f2, f3, f405.04.2022
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť RužinovOpravy VTZ-TAa1, a2, a3, a4, b2, e; Ba05.04.2022
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť RužinovRevízie VTZ-PAa, b, c, d, e, f, g, h, i; Ba, b, c, d, e, f, g, h, i05.04.2022
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť RužinovOpravy VTZ-PAa, b, c, d, e, f, g, h, i05.04.2022
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť RužinovRevízie VTZ-EE1/A,B05.04.2022
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. skrátený názov STRABAG PS s.r.o.Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava - mestská časť RužinovOpravy VTZ-EE1/A,B05.04.2022
MARANEL Group s.r.o.Za Mostami 267/29, 029 41 Klinrevízie VTZ-EE2/A14.03.2022
MARANEL Group s.r.o.Za Mostami 267/29, 029 41 Klinopravy VTZ-EE2/A14.03.2022
BK, a.s.Dopravná 19, 921 01 PiešťanyOpravy VTZ-EE1/A,B21.02.2022
eustream, a.s.Votrubova 11/A, 821 09 BratislavaRevízie VTZ-P - Banská činnosť a ČVBSAe,f,g,h; Be,f,g,h16.02.2022
eustream, a.s.Votrubova 11/A, 821 09 BratislavaOpravy VTZ-P - Banská činnosť a ČVBSAe,f,g; Be,f,g16.02.2022
eustream, a.s.Votrubova 11/A, 821 09 BratislavaOpravy VTZ-E - Banská činnosť a ČVBSE1/A,B16.02.2022
ELTECO TECHNOLOGY s.r.o.Rosinská cesta 15, 010 08 Žilinarevízie VTZ-EE2/A18.01.2022
ELTECO TECHNOLOGY s.r.o.Rosinská cesta 15, 010 08 Žilinaopravy VTZ-EE2/A18.01.2022
ELEKTROBEL s.r.o.Prievidzská 2526, 972 51 HandlováOpravy VTZ elektrickýchE2/A01.12.2021
ELEKTROBEL s.r.o.Prievidzská 2526, 972 51 HandlováRevízie VTZ elektrickýchE2/A01.12.2021
Mediascreen s.r.o.Hlavná 117/21, 076 22 HriadkyOpravy VTZ elektrickýchE2/A30.11.2021
Metrostav a.s. - organizačná zložka BratislavaMlynské Nivy 68, 821 05 BratislavaRevízie VTZ tlakovýchAb1,b2; Ba,b1,b2,d,e202.11.2021
Metrostav a.s. - organizačná zložka BratislavaMlynské Nivy 68, 821 05 BratislavaRevízie VTZ plynovýchAh; Bf,g,h02.11.2021
Metrostav a.s. - organizačná zložka BratislavaMlynské Nivy 68, 821 05 BratislavaRevízie VTZ zdvíhacíchAa,b; Ba1,b,c2,d1,d2,f02.11.2021
ELREVÍZIE s.r.o.Dubodiel 354, 913 23 Dubodielrevízie VTZ-EE1 / A,B26.8.2021
ELREVÍZIE s.r.o.Dubodiel 354, 913 23 Dubodielopravy VTZ-EE1 / A,B26.8.2021
ARPIS s.r.o.Veľkomoravská 1176/62, 911 05 Trenčínrevízie VTZ-EE2 / A23.8.2021
SAZOS s.r.o.Cintorínska 980/11, 911 01 TrenčínRevízie VTZ-EE1 / A,B02.07.2021
ChargeUp Services SK s.r.o.Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava – mestská časť PetržalkaOpravy VTZ-EE2/A29.6.2021
ELEKTRO SYSTEMS s.r.o.Neded 1282, 925 85 NededOpravy VTZ-EE2 / A,B24.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceRevízie VTZ-TAa1, Aa2, Aa3, Aa4, Ab1, Ab2, Ae, Ba, Bb1, Bb2, Be1, Be2, Bf119.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceRevízie VTZ-PAa, Ad, Af, Ag, Ah, Ai, Ba, Bd, Bf, Bg, Bh, Bi19.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceRevízie VTZ-ZAa, Ab, Ba1, Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bf19.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceOpravy VTZ-ZAa, Ab, Ac1, Ac2, Ac3, Ad1, Ad2, Ba1, Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bf19.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceRevízie VTZ-EE1/A,B19.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceOpravy VTZ-EE1/A,B19.05.2021
3MON, s.r.o.Černyševského 10, 851 01 BratislavaRevízie VTZ-TAd, Bf11.052021
S.I.D. s.r.o.Partizánska 2920/6, 911 01 TrenčínOpravy VTZ-EE2 / A05.05.2021
Safety Hat s.r.o.Nálepkova 309/10, 038 54 Krpeľanyopravy VTZ-EE1 / A,B19.03.2021
Safety Hat s.r.o.Nálepkova 309/10, 038 54 Krpeľanyrevízie VTZ-EE2 / A,B19.03.2021
Safety Hat s.r.o.Nálepkova 309/10, 038 54 Krpeľanyrevízie VTZ-ZAa, Ab, Ba1, Ba2, Bb, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf19.03.2021
PENTIMEX, s.r.o.26 Tužina 972 14 opravy VTZ-EE2/A,B20.01.2021
OPF, s.r.o. 333 Poriadie 906 22opravy VTZ-EE2/A11.01.2021
OPF, s.r.o. 333 Poriadie 906 22revízie VTZ-EE2/A11.01.2021
ELINPRA, s.r.o.J. Psotného 2225, 911 05 Trenčínopravy VTZ-EE2/A 08.01.2021
ELINPRA, s.r.o.J. Psotného 2225, 911 05 Trenčínrevízie VTZ-EE2/A 08.01.2021
RB – BTS, spol. s r.o.J. Donča 2004/4, 960 01 Zvolenrevízie VTZ-PBf, g, h30.12.2020
RB – BTS, spol. s r.o.J. Donča 2004/4, 960 01 Zvolenrevízie VTZ-TAb, Bb30.12.2020
TNEL s.r.o.M. Gorkého 485/28, 018 51 Nová Dubnicaoprava VTZ-EE2 / A30.11.2020
PROCONT, spol. s r.o. PrešovKúpeľná 1/A, 080 01 Prešovrevízie VTZ-EE1 / A, B25.11.2020
PROCONT, spol. s r.o. PrešovKúpeľná 1/A, 080 01 Prešovoprava VTZ-EE1 / A, B25.11.2020
ENEZA, s.r.o.,
organizačná
zložka podniku
zahraničnej
osoby
Vavrečka 484,
029 01 Vavrečka
Oprava VTZ-PAa, b, c, d, e, g;
Ba, b, c, d, e, g
22.12.2020
RZ - Servis s.r.o.168, Závod 908 72oprava VTZ-EE2 / B12.11.2020
KUPOD s.r.o.Partizánska 436/57, 949 11 Nitraoprava VTZ-EE2 / A13.10.2020
RICoS, a.s.Švermova 2,
038 61 Vrútky
Oprava VTZ-PAf, g, h; Ba, b, c, d, e, f, g, h, i07.10.2020
RICoS, a.s.Švermova 2,
038 61 Vrútky
Odborné prehliadky a skúšky VTZ-PAd, f, g, h; Bd, f, g, h07.10.2020
RICoS, a.s.Švermova 2,
038 61 Vrútky
Oprava VTZ-TAb; Bb, c, e, f07.10.2020
RICoS, a.s.Švermova 2,
038 61 Vrútky
Odborné prehliadky a skúšky VTZ-TAa, b, e; Ba, b, e, f07.10.2020
3MON, s.r.o.Černyševského 10,
851 01 Bratislava
Odborné prehliadky a skúšky VTZ-TBd05.10.2020
Elektroservis Pa P s.r.o.A. Bernoláka 15/1, 020 01 Dolné KočkovceOpravy VTZ-EE2/A02.09.2020
Turček, s.r.o.Kollárova 1954/80,
952 01 Vráble
Odborné prehliadky a skúšky VTZ-TAb, d; Ba, b, d, f27.08.2020
S&F Protection s.r.o. Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOPaOS VTZ-EE1/A,B10.07.2020
S&F Protection s.r.o. Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOpravy VTZ-EE1/A,B10.07.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE1/A,B22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOpravy VTZ-EE1/A,B22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-PAa, b, c, d, e, f, g, h, i;
Ba, b, c, d, e, f, g, h, i
22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-TAa1,Aa2,Aa3,Aa4,Ab1,Ab2,Ac,Ad,Ae,
Ba,Bb1,Bb2,Bc,Bd,Be1,Be2,Bf1,Bf2,Bf3,Bf4
22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-ZAa,Ab,Ac1,Ac2,Ac3,Ad1,Ad2,Ae,Af,Ag,Ah,Ai1, Ai2,Aj1,Aj2,Ak,
Ba1,Ba2,Bb,Bc1,Bc2,Bd1,Bd2,Bd3,
Bd4,Be,Bf,Bg,Bh,Bi
22.06.2020
JACO, s.r.o. 8.mája 492/8, 089 01 Svidník Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2 / A 27.03.2020
BLOCK a.s.Vrbovská cesta 39, 921 01 PiešťanyOpravy VTZ-EE2/A,B09.01.2020
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2/A,B20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOpravy VTZ-E E2/A,B20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-P Aa,d,f,g,h,i; Ba,d,f,g,h,i20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-T Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,c,d,e; Ba,b1,b2,c,d,f1,f2,f3,f420.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-Z Aa,b,c1,c2,c3,c4,h; Ba1,a2,b,c2,d1,d2,d3,d4,e,f20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOpravy VTZ-Z Aa,c1,c2,c3,c4; Ba1,a2,b,c2,d1,d2,d3,d4,e,f20.05.2019
TPI Slovensko s.r.o.Kráľovská 8, 927 01 ŠaľaOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE1 / A15.02.2019
TPI Slovensko s.r.o.Kráľovská 8, 927 01 ŠaľaOpravy VTZ-EE1 / A,B15.02.2019
BA servis, s.r.o.Hurbanova 3808/18, 03601 MartinOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2/A07.12.2018
BA servis, s.r.o.Hurbanova 3808/18, 03601 MartinOpravy VTZ-EE2/A07.12.2018
PROCONT, spol. s r.o. Prešov Kúpeľná 1/A, 080 01 PrešovOpravy VTZ-EE2 / A06.09.2018
PROCONT, spol. s r.o. Prešov Kúpeľná 1/A, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2 / A06.09.2018
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.Matice slovenskej 10, 971 01 PrievidzaOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE1 / A, B12.6.2018
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.Matice slovenskej 10, 971 01 PrievidzaOpravy VTZ-EE1 / A, B12.6.2018