INCOBOZ 2023

Dňa 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnil 9. ročník medzinárodnej konferencie INCOBOZ. Konferencia sa uskutočnila v rezorte MERIDIANA, ktorý sa nachádza v kúpeľnom meste Bojnice. Pre účastníkov, ktorí sa nemohli zúčastniť konferencie osobne, bol pripravený špeciálny on-line živý vstup.
Cieľom konferencie INCOBOZ je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia.

Za Certifikačný a inšpekčný orgán SR vystúpil na konferencii Ing. Martin Mada s prednáškou Povinnosti stavebníka pri realizácií stavby.