Incoboz 2022

Dňa 26. – 27. mája 2022 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej konferencie INCOBOZ. Konferencia sa uskutočnila v rezorte MERIDIANA, ktorý sa nachádza v kúpeľnom meste Bojnice. Pre účastníkov, ktorí sa nemohli zúčastniť konferencie osobne, bol pripravený špeciálny on-line živý vstup.
Cieľom konferencie INCOBOZ je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia. Za Certifikačný a inšpekčný orgán SR vystúpil na konferencii Marián Peťko.