Ing. Peter Vékony

Manažér kvality

Manažér kvality, Technický manažér pre strojové zariadenia, Inšpektor elektrických zariadení

Po ukončení inžinierskeho štúdia v odbore Integrovaná bezpečnosť na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pôsobí viac ako 10 rokov v súkromnej sfére v rámci činností a pozícií súvisiacich s bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení

Telefón

+421 908 720 181

E-mail

peter.vekony@ciosr.sk