Ing. Patrik Reisel

Konateľ

V roku 2005 ukončil štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore obchod a marketing a od toho času sa aktívne venuje riadeniu spoločností. V minulosti pôsobil vo vedení spoločností Garfin holding a AVE SK odpadové hospodárstvo, aktuálne je predsedom predstavenstva spoločností MM Revital a HES-COMGEO.