Ing. Karol Habina

Konateľ, Výkonný riaditeľ

Po ukončení inžinierskeho štúdia na odbore kvality produkcie a bezpečnosti technických systémov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiach pôsobí viac ako 20 rokov v súkromnej aj štátnej sfére v rámci činností a pozícií súvisiacich s bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení.