Ing. Albert Mello

Vedúci Certifikačného Orgánu

Vedúci Odboru certifikačnej činnosti, Inšpektor strojových zariadení, Inšpektor stavieb

Po ukončení inžinierskeho štúdia v špecializácií záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach pôsobí viac ako 15 rokov v súkromnej sfére v rámci činností a pozícií súvisiacich s bezpečnosťou práce, bezpečnosťou technických zariadení a projektov súvisiacich s výstavbou technologických zariadení a výrobných liniek.

E-mail

albert.mello@ciosr.sk