INCOBOZ 2023

INCOBOZ 2023Dňa 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnil 9. ročník medzinárodnej konferencie INCOBOZ. Konferencia sa uskutočnila v rezorte MERIDIANA, ktorý sa nachádza v kúpeľnom meste Bojnice. Pre účastníkov,...

Workshop Zdvíhacie zariadenia

Workshop Zdvíhacie zariadenia Spoločná vízia, o.z. a spoločnosť BOZPO, s.r.o. zorganizovala dňa 30. septembra 2022 workshop na tému: Zdvíhacie zariadenia, na ktorom sa zúčastnila aj spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR...

INCOBOZ 2022

Incoboz 2022 Dňa 26. – 27. mája 2022 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej konferencie INCOBOZ. Konferencia sa uskutočnila v rezorte MERIDIANA, ktorý sa nachádza v kúpeľnom meste Bojnice. Pre...

Workshop NIP SR Jasná 2021

Workshop NIP SR Jasná 2021 Národný inšpektorát práce organizoval v dňoch 27. – 28. 10. 2021 workshop so zástupcami oprávnených právnických osôb v Jasnej v Nízkych Tatrách. Cieľom stretnutia...