INCOBOZ 2022

Incoboz 2022 Dňa 26. – 27. mája 2022 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej konferencie INCOBOZ. Konferencia sa uskutočnila v rezorte MERIDIANA, ktorý sa nachádza v kúpeľnom meste Bojnice. Pre...

blog image

Politika kvality

Politika kvality 1. Neustále uspokojovať požiadavky zákazníkov a prehlbovať ich dôveru k poskytovaným službám.2. Inšpekčnú činnosť vykonávať v súlade s platnou legislatívou SR, technickými predpismi, normami, pracovnými postupmi pri dodržaní požadovanej...

Workshop NIP SR Jasná 2021

Národný inšpektorát práce organizoval v dňoch 27. – 28. 10. 2021 workshop so zástupcami oprávnených právnických osôb v Jasnej v Nízkych Tatrách. Cieľom stretnutia bolo nadviazať spoluprácu a zosúladiť...

blog image

Informácie o cookies

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, so sídlom Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza, (ďalej len „CIO“) používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránok prevádzkovaných...