Vydané oprávnenia

 

Zoznam oprávnení vydaných Certifikačným a inšpekčným orgánom SR, s.r.o.

Názov právnickej osoby, resp. meno a priezvisko ak ide o fyzickú osobuSídlo právnickej osoby, resp. adresa trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobuDruh činnostiRozsah činnostiDátum vydania oprávnenia
TPI Slovensko s.r.o.Kráľovská 8, 927 01 ŠaľaOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE1 / A15.02.2019
TPI Slovensko s.r.o.Kráľovská 8, 927 01 ŠaľaOpravy VTZ-EE1 / A,B15.02.2019
BA servis, s.r.o.Hurbanova 3808/18, 03601 MartinOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-E E2/A07.12.2018
BA servis, s.r.o.Hurbanova 3808/18, 03601 MartinOpravy VTZ-EE2/A07.12.2018
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.Matice slovenskej 10, 971 01 PrievidzaOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-E E1 / A, B12.6.2018
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.Matice slovenskej 10, 971 01 PrievidzaOpravy VTZ-EE1 / A, B12.6.2018